Nedador complert

Des de 1990 els nedadors del club a mitjans d’agost participen en unes proves internes del club per aconseguir les millors marques en totes les modalitats. Són les proves on es veu recompensat l’esforç de tota la temporada i les millores que han aconseguit. En el sopar de fi de temporada es lliuren els premis d’aquesta activitat i cada nedador rep un informe amb les marques de l’any i dels anys anteriors.